Piechnik Ergonomics

“The most dangerous phrase in the language is: We’ve always done it this way.” 

Hvem er jeg?

Mit navn er Niclas Piechnik, og jeg er grundlægger af Piechnik ergonomics.

Jeg er uddannet og autoriseret ergoterapeut. Ydermere har jeg et AMR (arbejdsmiljørepræsentant) kursus, som er et nødvendigt og lovpligtigt kursus, for at kunne tilbyde rådgivning inden for feltet. Denne baggrund har givet mig de bedst mulige kompetencer til at kunne hjælpe din virksomhed med at skabe en sundhedsfremmende arbejdsplads, forebygge langvarige sygemeldinger samt at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk.

Min baggrund for at oprette dette enkeltmandsfirma er, at jeg er af den overbevisning, at mange arbejdsrelaterede skader eller sygemeldinger kan undgås ved den rette rådgivning og vejledning.

Jeg har selv været udsat for en arbejdsskade. Dette kan man undgå, med den rette forberedelse og samarbejde på arbejdspladsen, indenfor det sundhedsfremmende område.

 

 

Hvad tilbyder jeg:

Jeg tilbyder en gennemgang af arbejdspladsen og dens fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt at indstille arbejdsmidler ergonomisk korrekt, således at det passer til den individuelle medarbejder. Udover dette, vil jeg rådgive og vejlede arbejdspladsens ansatte i forhold til forebyggelse af arbejdsrelaterede skader. Jeg vil tage udgangspunkt i sundhedsfremme og forebyggelse, hvor der er konkrete gevinster at hente for såvel medarbejderne som arbejdspladsen. For medarbejderne er der øget sundhed og jobtilfredshed. For arbejdspladsen er gevinsterne bl.a. færre omkostninger til sygefravær og ulykker, forbedret image, forbedret mulighed for at tiltrække kvalificerede medarbejdere, forbedret mulighed for at fastholde medarbejderne samt øget produktivitet.

Er arbejdsskaden allerede opstået, tilbyder jeg behandling, genoptræning og rådgivning i forhold til skaden.

En anden fordel for arbejdsgiveren er, at jeg er et enkeltmandsfirma og er derved ikke momspligtig, samt er mine ydelser sundhedsfremmende for arbejdspladsen, hvorfor de ville kunne trækkes fra i Skat, jf. www.skat.dk, under fanen “sundhedsydelser – skattepligtige og skattefri –> skattefrie sundhedsydelser –> sundhedsydelse eller sundhedsundersøgelse.   

   

Det siger de om Piechnik ergonomics

Nordkystens Dyrehospital